Aanmeld­formulier

Leuk dat je lid wordt! Via dit formulier kun je je direct inschrijven als lid bij TC’91 Stadshagen. Na het insturen van het formulier komt het terecht bij onze ledenadministratie. Hebben zij het verwerkt, dan krijg je meer informatie over je inschrijving, waar je je tennispas kunt afhalen etc.  

Nog een paar belangrijke mededelingen: 

 • Als je lid wordt van TC’91 Stadshagen dan brengen we je eenmalig € 25,- inschrijfkosten in rekening. (geldt niet voor ondersteunend lidmaatschap). Tevens brengen we € 19,50 in rekening voor de verplichte KNLTB-bijdrage. (geldt niet voor ondersteunend lidmaatschap).
 • Het lidmaatschapsjaar loopt altijd van 1 april tot en met 31 maart.
 • Het bestuur wil het liefst de lidmaatschapskosten via automatische incasso laten verlopen, omdat we allemaal met vrijwilligers werken. Binnen deze incasso vallen de: Jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap Inschrijfkosten (éénmalig bij aanvang lidmaatschap).
 • Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. De opzegging dient uiterlijk op 31 december van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen.

‘Wat leuk dat je lid wilt worden van T.C. ’91 Stadshagen. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.’

  Persoonsgegevens
  Geslacht*  Al eerder getennist?
  Bekenden bij de vereniging?

  Lidmaatschap

  Maak een keuze welk soort Lidmaatschap van toepassing is*:

  Ondergetekende, als seniorlid in de leeftijd vanaf 18 jaar, wil de volgende vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren: TC'91 kent ook familiekorting. Dit wordt automatisch berekend en toegepast in de hoogte van de lidmaatschapskosten. TC'91 biedt de mogelijkheid de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te laten incasseren. Dit kun je aangeven door in onderstaande opmerkingen veld een verzoek hiervoor te doen.

  Betaling en Akkoordverklaring

  Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan TC ’91 Stadshagen om van onderstaand rekeningnummer jaarlijks de contributie en eventueel bijkomende kosten te incasseren.
  TC ’91 Stadshagen verwerkt je persoonsgegevens conform haar Privacyverklaring. Die is gepubliceerd op haar website www.tc91stadshagen.nl.
  In de verenigingsapp en op de website kunnen de leden van de vereniging kennisnemen van beperkte persoonsgegevens van de andere leden.
  Met deze verklaring geeft u TC ’91 Stadshagen -voor zover nodig- toestemming om jouw naam, foto, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens via de website van de vereniging en de verenigingsapp beschikbaar te stellen aan de andere leden van de vereniging.
  Jouw toestemming geldt voor de hierboven beschreven handelingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming. U kunt via de app van TC ’91 Stadshagen zelf wijzigen welke persoonsgegevens u met de andere leden wilt delen.
  Als je het aankruisvakje hieronder aanvinkt bevestig je de hierboven ingevulde toestemming aan TC'91 Stadshagen de verschuldigde bedragen te incasseren.
  Akkoordverklaring betekent eveneens acceptatie van de statuten en reglementen. Voor jeugdleden tot 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de inschrijving hebben gedaan.