Vertrouwenscommissie TC’91

TC’91 heeft sinds kort een vertrouwenscommissie. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Een sportvereniging moet echter voor iedereen een veilige omgeving zijn. Door middel van een vertrouwenscommissie willen wij dit bevorderen. De vertrouwenscommissie is er voor incidenten tussen leden van TC’91 die door een of meer van de betrokkenen als onaangenaam en grensoverschrijdend worden ervaren. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals:

✓ Pestgedrag;

✓ Onderscheid (voelen) vanwege verschil in huidskleur, geloof of seksuele voorkeur;

✓ Grensoverschrijdend/ontoelaatbaar gedrag doordat je op een als onprettig ervaren manier wordt benaderd en/of aangeraakt door een teamlid, trainer of coach;

✓ De manier waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

✓ Het gedrag van jou als trainer/coach en de mogelijke effecten ervan op een speler/speelster;

✓ Het direct of indirect beticht worden van grensoverschrijdend/niet toelaatbaar gedrag.

De Vertrouwenscommissie is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Mocht je op voorhand ergens over twijfelen, neem dan vooral contact met een van de vertrouwenspersonen op. Dit geldt voor leden, trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Vaak kan het melden en er over praten voorkomen dat een ongewenste situatie ontstaat, dat het ongewenst gedrag stopt, maar vooral ook dat een situatie niet erger wordt. Het is belangrijk om te weten dat over de inhoud van de contacten die er tussen jou en de vertrouwenscommissie plaatsvinden niemand op de hoogte wordt gesteld, tenzij jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Mededelingen aan en gesprekken met de vertrouwenscommissie blijven in beginsel vertrouwelijk.
De activiteiten van de vertrouwenscommissie vallen onder de verantwoording van het bestuur van TC’91. Bij het afsluiten van het verenigingsjaar rapporteert de vertrouwenscommissie aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden, zonder dat hierbij over de meldingen in detail wordt getreden.

Meer detail over de leden en contact met de vertrouwenscommissie is te vinden in dit document.