Voor leden

In principe wordt door leden gebruikt gemaakt van de ClubApp. Echter is niet alle content handig om zichtbaar te maken via de ClubApp. Deze Content zullen we delen op deze pagina.

TC91 ClubApp

Indien je nog geen toegang hebt tot de ClubApp kan je via contact toegang vragen aan Klachten&Bezwaren.

Opzeggen of wijzigen Lidmaatschap

Hoe het lidmaatschap op te zeggen of te wijzigen is staat in artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement, zie hieronder de tekst van dit artikel:
Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. De opzegging dient uiterlijk op 31 december van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen. Doet men dit niet dan wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. Wil men een ander type lidmaatschap dan dient men eerst het oude lidmaatschap op te zeggen en men dient daarna een nieuw
inschrijfformulier in te vullen. Bij opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap wordt een bevestiging vanuit de ledenadministratie verstuurd.

(via contact kan het lidmaatschap opgezegd of gewijzigd worden bij de ledenadministratie)

Nieuwsbrief niet ontvangen?

Om ervoor te zorgen dat alle leden van onze vereniging op de hoogte blijven, sturen wij regelmatig een nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief nog niet hebt ontvangen, kun je je hier aanmelden om deze te ontvangen.

Klachten & Bezwaren

Als vereniging proberen we onze leden zo veel mogelijk plezier aan de tennissport en gezelligheid te laten beleven. Ook al doen onze vrijwilligers zo veel mogelijk hun best, kunnen er natuurlijk altijd klachten of bezwaren zijn. Deze kunnen gemeld worden via contact aan Klachten&Bezwaren.