Statuten, Reglementen & Privacy

Na 30 jaar zijn onze statuten aan een aanpassing toe. Tijdens de BALV  in mei 2022, zijn de onderstaande statuten en reglementen goedgekeurd.

Privacyverklaring TC ’91 Stadshagen

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. 

Dit is de privacyverklaring van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid TC ’91 Stadshagen, gevestigd te (8043 MV) Zwolle aan Oude Wetering 43, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40062206, hierna te noemen: “de Vereniging”.
Verantwoordelijke: Bestuur
Contact